Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 72A Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu I , Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Email: hodinhanh1988@gmail.com
FanPage: Trâm Anh Laptop
Hotline: 0935747288 – 0868457726
Số tài khoản VietComBank: 0041000217623 – Hồ Đình Anh – Chi nhánh VietComBank Đà Nẵng

laptop đà nẵng